Brugse studenten in Leuven in de 18de eeuw

09/05/2014

Ms. 389 f. 44r - 5bijgesnedenHandschrift 389 neemt ons mee naar het studentenleven in Leuven in de 18de eeuw. Het bevat de regels, de statuten en het register van de Alma Brugensis congregatio (“Voedende/Zorgende Brugse Vereniging”). Dit was een vereniging voor studenten in Leuven die afkomstig waren uit Brugge en het Brugse ommeland.

In de regels en statuten staat onder andere aan welke voorwaarden men moest voldoen om lid te worden en in welke omstandigheden tabak mocht geconsumeerd worden. In het register dat daarop volgt, werden zorgvuldig de namen genoteerd van de studenten die verkozen werden om in het bestuur te zetelen. De belangrijkste functies waren de decanus (huidige praeses) en de fiscus (huidige quaestor of penningmeester). Het register is bijgehouden van 1694 tot 1760. Elke nieuwe verkiezing neemt een nieuwe bladzijde in beslag. De namen zijn in grote, kalligrafische letters uitgevoerd en de bladspiegels zijn versierd met afbeeldingen van komische drinktaferelen en statige personificaties van de artes.

Wie vandaag vanuit Brugge naar Leuven trekt, kan bondgenoten vinden in de vereniging Moeder Brugse. Toetreden op eigen risico… In 550 jaar universiteit Leuven wordt de geschiedenis van de universiteit mooi geïllustreerd.

Op onze Facebook-pagina staat een uitgebreider album met foto’s uit dit ludieke handschrift.

Advertenties