Blogituri te salutant! Al 150 erfgoedblogteksten de arena in…


In december 2008 betrad de erfgoedafdeling van de Openbare Bibliotheek Brugge de zandpiste van de Cabrio-website. Via blogteksten in het tabblad Erfgoed brengen we telkens een ander facet van onze erfgoedcollectie in een ruime context voor het voetlicht. Variatie is ons motief en wij proberen een tempo aan te houden van één blogtekst per week.

Nu gaat nummer 150 de arena in: een overzicht van onze 149 blogteksten sedert 15 december 2008. Met een dubbelklik op de titel kun je ze één voor één openen en bekijken. 

En de auteurs van al dat boeiends? Je ziet ons huidige erfgoedblogteam op de foto bovenaan : v.l.n.r. Evelien Hauwaerts (EH), Ludo Vandamme (LV), Els Depuydt (ED), Johan Van Eenoo (JVE), Hilde Van Parys (HVP) en Dieter Tanghe (DT). Leo Cuvelier (LC) was afwezig. Charlotte Vandamme (CV) en Willy Muylaert (WM) zijn niet meer in dienst. In ons enthousiasme zijn we niet van plan onmiddellijk op te houden, dus: Blogituri te salutant!

Nr.

Datum

Titel

Auteur

       
 

2008

   
       

1

15.12.2008

Gelukkig Nieuwjaar!

Blogteam

2

16.12.2008

Ria Scarphout (78) overleden

WM

3

16.12.2008

De avibus

LV

4

17.12.2008

Cronache de singiori di Fiandra op topstukkenlijst

LV

5

23.12.2008

Guido Gezellearchief uitgebreid met album Vandewiele-Lampe

ED

     

 

 

2009

 

 

     

 

6

18.02.2009

Erfgoedkoffer

EH

7

19.02.2009

Kunst en kopiisten tussen Brugge en Italië in het quattrocento

LV

8

27.02.2009

Antonius Sanderus

LV

9

03.03.2009

Dien avond en die rooze

ED

10

12.03.2009

Jan Schepens (1909-1994)

LC

11

17.03.2009

Achter de schermen : digitalisering

CV

12

23.03.2009

Tentoonstelling Karel de Stoute

WM

13

26.03.2009

Gezocht : poëziealbums of vriendenboekjes

DT

14

03.04.2009

Middeleeuwse muziekfragmenten geïdentificeerd

EH

15

10.04.2009

Erfgoeddag 2009 : “Uit vriendschap?!”

LC

16

21.04.2009

Caesar Gezelle : Mijmeringen

ED

17

23.04.2009

Fonds de Giey

LC

18

30.04.2009

Dubbeljubileum Bisdom Brugge

HVP

19

07.05.2009

Middeleeuwse droedels in ms. 301

EH

20

18.05.2009

Stikstofbegassing

JVE

21

19.05.2009

Vrouwen van Vlaanderen LV

22

05.06.2009

De Vlaamsche Vlagge

WM

23

08.06.2009

Drukkerij-uitgeverij Verbeke-Loys (1872-1976)

LV

24

13.06.2009

Reichenbachia

JVE

25

22.06.2009

Een middeleeuwse bestseller : de Sententiën

EH

26

29.06.2009

“Heilige Beeldekensgilde” en de neogotiek in Brugge

LC

27

07.07.2009

Columbus achterna

LV

28

11.07.2009

“Lang leve de Brugsche stêe”

ED

29

17.07.2009

Imago Flandriae

LC

30

24.07.2009

In de kijker : baron Joseph Kervyn de Lettenhove

LV

31

30.07.2009

Collectie historische kranten ontsloten via de catalogus Abraham

CV

32

11.08.2009

Tijdschrift Van nu en straks : nog steeds actueel

CV

33

16.08.2009

Brugse drukken

LV

34

31.08.2009

Joseph Van Praet : Catalogue de livres nouveaux

LV

35

02.09.2009

Poëzie en foto’s van Gezelle online

ED

36

04.09.2009

Brugse schrijfster Christine D’haen overleden

ED

37

09.09.2009

Galileo Galilei en de geschiedenis van de sterrenkunde

LV

38

15.09.2009

Armenzorg in druk

LV

39

23.09.2009

Eindelijk Nederlandse vertaling brieven Hiëronymus

EH

40

30.09.2009

Rogier van der Weyden

LC

41

08.10.2009

Middeleeuwse bibliotheken Ten Duinen en Ter Doest : Het ontstaan (1)

EH

42

20.10.2009

Dialect : een taele lik (g)een ander

JVE

43

30.10.2009

Het praalgraf van Guido Gezelle

ED

44

07.11.2009

Een verjaardagskalender voor overlijdens : het Necrologium van Ter Doest

EH

45

13.11.2009

11 november

WM

46

13.11.2009

Liber Trotula online

LV

47

19.11.2009

“Capoen uit de schuddepanne”…

ED

48

27.11.2009

Kind-baerenden man

JVE

49

04.12.2009

Middeleeuwse bibliotheken Ten Duinen en Ter Doest : meer dan abdijen (2)

EH

50

09.12.2009

Incunabelen uit Zonnebeke

LV

51

18.12.2009

Delacenserie en het Brugse straatbeeld

HVP

52

24.12.2009

Antifonaria

EH

53

26.12.2009

Het beste van 2009 uit onze Erfgoedbibliotheek

LV

 

 

 

 

 

2010

 

 

     

 

54

07.01.2010

Nieuwjaarswensen van Guido Gezelle

ED

55

08.01.2010

Middeleeuwse bibliotheken Ten Duinen en Ter Doest : de samensmelting (3)

EH

56

18.01.2010

Olivier de Wree : Numismatica Consolum & Imperatorum Romanum

LV

57

26.01.2010

The Canterbury Tales in originele versie

EH

58

30.01.2010

CORES

LV

59

05.02.2010

Middeleeuwse bibliotheken Ten Duinen en Ter Doest : de Franse bezetting en daarna (4)

EH

60

08.02.2010

Mau Marsen : een vergeten Bruggeling die schrijver wilde zijn

LC

61

11.02.2010

Dits de dagh van Sinte Valentine…

JVE

62

14.02.2010

Passio sancti Valentini martyris

JVE

63

18.02.2010

Het journalistieke werk van Guido Gezelle online

ED

64

25.02.2010

Hs. 615 : een Merovinger in de bib

JVE

65

05.03.2010

Middeleeuwse bibliotheken Ten Duinen en Ter Doest : inventarisatie en onderzoek (5)

EH

66

15.03.2010

Yver en Broedermin

KC

67

23.03.2010

Boeken-EHBO

LV

68

30.03.2010

Adolf Duclos : Bruges, histoire et souvenirs

ED

69

25.04.2010

25 april 2010 – Vlaamse Erfgoeddag : “Fake?”

LC

70

06.04.2010

Gezocht : kandidaten quiz “De drie wijzen” op zondag 25 april

LC

71

13.04.2010

Tempeliers in de “Biekorf”

LV

72

26.04.2010

Gezellearchief in de kijker bij de Archiefbank

ED

73

07.05.2010

Miniatuurkunst in de 19de eeuw

LC

74

19.05.2010

Zorg voor middeleeuwse handschriften

EH

75

04.06.2010

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

LV

76

24.06.2010

Brugensia in de Brugse bibliotheek

LV

77

06.07.2010

Spieken … tijdens de mis?

JVE

78

16.07.2010

Een kleine drukker in een grote stad : het drukkershuis Vincent in de 18de eeuw

LV

79

23.07.2010

De archeologie van het handschrift : paleografie

EH

80

30.07.2010

Vergeten twistgesprekken over God, genade en een rechtvaardige wereld

LV

81

06.08.2010

Edities van briefschrijvers aan Guido Gezelle online

ED

82

13.08.2010

Over bebaarde vrouwen en schaduwvoeters : De natura rerum van Thomas van Cantimpré

EH

83

27.08.2010

De bibliotheek van Guido Gezelle en GoogleBooks

ED

84

03.09.2010

Gevecht in de rand : een steltengevecht in een 15de-eeuws getijdenboek

JVE

85

09.09.2010

Porseleinkaarten

LC

86

14.09.2010

Microfilms Brugse kranten raadpleegbaar in het Stadsarchief

HVP

87

24.09.2010

De kaart van de christelijke ridder

LV

88

08.10.2010

Internationale bibliofielen maken kennis met Brugse topstukken

LV

89

25.10.2010

Start to read middeleeuwse boeken : leesoefening handschrift einde 15de eeuw

EH

90

22.10.2010

Dürer, Koberger en het Liber Chronicarum (1493)

LV

91

28.10.2010

Funerair erfgoed

WM

92

05.11.2010

Proslogion van Anselm van Canterbury ontdekt in Brugs handschrift

EH

93

11.11.2010

Ruus buus buus, is sinte-maerten niet thuus?

JVE

94

19.11.2010

De Brugse geleerde Bonaventura Vulcanius in Leiden

LV

95

03.12.2010

Guido Gezelle en de “ruitenbrekers”

ED

96

11.12.2010

Merkwaardig biechtboekje

LC

97

17.12.2010

Serena, de Brugse legende van de kant

JVE

98

24.12.2010

De Brugse gazettier Alexander Michiels (1644) – een nieuwkomer in de het Historisch Fonds van de Openbare Bibliotheek Brugge

LV

99

31.12.2010

Goede voornemens uit de 1e eeuw voor Christus

EH

     

 

 

2011

 

 

 

   

 

100

03.01.2011

Nieuwjaarswensen van Guido Gezelle

ED

101

04.02.2011

Brief van Jezus

EH

102

11.02.2011

De vernieuwde leeszaal

HVP

103

18.02.2011

Speuren naar Brugse vossen

LV

104

28.02.2011

Gezelles Woordentas

ED

105

04.03.2011

Editie van een uniek Brugs handschrift

EH

106

18.03.2011

Grangia de Thosan

JVE

107

25.03.2011

Biekorf

LV

108

05.04.2011

“Armoe troef” : de rode draad doorheen het werk van auteur Diane De Keyzer

LC

109

08.04.2011

“Armoe troef” : herinneringen aan de kinderjaren van Achiel Van Acker

LC

110

19.04.2011

Handschriften en “Het ontstaan van Brugge”

LV

111

22.04.2011

Woorden verklaard door Isidorus van Sevilla

EH

112

01.05.2011

“Kunt ge niet lezen?” – Zondagsscholen en volksbibliotheken in het 19de-eeuwse Brugge

LC

113

07.05.2011

Heringericht Guido Gezellemuseum weer open

ED

114

19.05.2011

O wonderlic werc

LV

115

27.05.2011

Tiende Internationaal Forum voor Kunstboekbanden (FIRA)

LV

116

03.06.2011

Middeleeuws Latijn

EH

117

11.06.2012

Eenhandsfluit en trom in ms. 251 (eind 13de eeuw)

JVE

118

17.06.2011

Project Brody Neuenschwander

LV

119

01.07.2011

Het levensverhaal van Bernardus van Clairvaux

EH

120

06.07.2011

Toch een remedie tegen boze schoonmoeders…

JVE

121

08.07.2011

Openbare Bibliotheek Brugge is Erkende Erfgoedbibliotheek

LV

122

22.07.2011

Giacomo Barozzi da Vignola (Vignola, 1507 – Rome, 1573)

LC

123

05.08.2011

Scoobius Doous in insectenverdelgend boek

EH

124

12.08.2011

Grammaticaboeken van de Brugse blinde leraar Petrus Pontanus

LV

125

19.08.2011

Aanwinst voor het Guido Gezellearchief : luxe-editie Verzen met onbekend handschrift van het gedicht Vader overleden

ED

126

02.09.2011

Om gezongen te worden in de zondagschole van Steenvoorde…

JVE

127

09.09.2011

Open Monumentendag : conflict en boeken

LV

128

16.09.2011

Schenking Duikalmanak : Guido Gezelles scheurkalender

ED

129

23.09.2011

Een topstuk aan de wieg van het Brugse toerisme : Album pittoresque de Bruges.

LC

130

04.10.2011

Het Liber Floridus en Boëthius’ De musica

LV

131

07.10.2011

“Geef mij kuisheid en onthouding, maar doe het niet meteen”

EH

132

14.10.2011

Fonds “Museum Kunstnijverheid en Kunstambachten”

LC

133

21.10.2011

Traktaat over magie en hekserij

EH

134

26.10.2011

“Brugge boekenstad?”. Publieksavond in de bib.

LV

135

04.11.2011

10 jaar Beeldbank Brugge

LV

136

18.11.2011

Uit het Fonds “Museum Kunstnijverheid en Kunstambachten” : architect Hendrik Berlage

LC

137

25.11.2011

Vlaamse miniaturen

LV

138

02.12.2011

Guido Gezellearchief : de plakschriften van P. Allossery

ED

139

12.12.2011

Chouleurs in handschrift 251

JVE

140

16.12.2011

Middeleeuwse reisgids naar de zon

EH

141

23.12.2011

Van chirurgijns tot pestheiligen

LV

     

 

  2012  

 

     

 

142

13.01.2012

Fonds Joseph Dochy

LC

143

20.01.2012

Drakenbloed en ultramarijn

EH

144

28.01.2012

De hersenen van Guido Gezelle

ED

145

03.02.2012

CORES en de eerstelijnszorg voor de erfgoedcollecties van de Openbare Bibliotheek Brugge

LV

146

13.02.2012

Arts & Métiers du livre

HVP

147

17.02.2012

Restauratie documenteert “verborgen” middeleeuwse bindsporen

LV

148

24.02.2012

Jacques Lambrecht

ED

149

02.03.2012

Decretales

EH

150

09.03.2012

Blogituri te salutant! Al 150 erfgoedblogteksten de arena in…!

JVE

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: