Editie van uniek Brugs handschrift

Handschrift 510 van de Openbare Bibliotheek bevat een middeleeuwse filosofische tekst die (voor zover we weten) in geen enkel ander middeleeuws handschrift waar ook ter wereld voorkomt. Het is een veertiende-eeuwse kopie van een tekst die in het handschrift 510 de titel Sincathegoremata magistri Henrici de Gandavo heeft gekregen. Het traktaat Syncategoremata behoort tot de discipline van de logica, de wetenschap die de formele regels van het redeneren probeert te doorgronden. In het traktaat tracht de auteur een definitie te geven voor de syncategoremata, een specifieke categorie woorden waartoe bijvoorbeeld de Latijnse woorden non, praeter, tantum en solus behoren.

Deze tekst is recent bestudeerd door een internationaal team van wetenschappers (H. Braakhuis, G. Etzkorn en G. Wilson) verbonden aan het De Wulf-Mansion Centrum van de K.U.Leuven. Hun onderzoek resulteerde in een kritische editie van het traktaat. In de uitgebreide inleiding bij de editie wordt de toewijzing van dit werk aan Henricus de Gandavo onder de loep genomen. Volgens de middeleeuwse overlevering was Hendrik van Gent de auteur van dit werk, maar middeleeuwse toewijzingen zijn vaak ongefundeerd en mogen dus niet zonder meer overgenomen worden. In de inleiding van de editie wordt de toewijzing aan Hendrik echter afdoende bevestigd aan de hand van contextuele en inhoudelijke argumenten. Zo wordt onder andere aangetoond dat de Syncategoremata ideeën bevat die nauwelijks voorkomen in werken over syncategoremata van andere auteurs, maar die wel voorkomen in bekende theologische werken van Hendrik van Gent. De editoren geven blijk van rigoureuze wetenschappelijke integriteit wanneer ze, ondanks hun gedegen argumentatie, toch telkens de auteur van de Syncategoremata aanduiden als ‘Henry(?)’, en de Syncategoremata als ‘Henrico de Gandavo adscripta’ (in plaats van ‘Henrici de Gandavo’).

Handschrift 510 is een convoluut (een binding die verschillende handschriften bevat die los van elkaar geproduceerd zijn) met zeven onderdelen uit de dertiende en veertiende eeuw. Naast Hendrik van Gent zijn ook o.a. Avicenna, Ambrosius, Hugo van Sint-Victor en Robert Kilwardby vertegenwoordigd in dit handschrift.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: