Boeken-EHBO

Het restaureren van boeken is volop in beweging. Nieuwe technieken en materialen laten toe om op een economische manier collecties te conserveren en restaureren, zonder dat aan de deontologie van het vak wordt geraakt. Nog meer dan vroeger maakt dit vernieuwde scala van mogelijkheden een intens overleg tussen “conservator” en “ restaurator’ noodzakelijk.

In Nederland is Karen Schepers de tolk van een hele generatie restauratoren die in de vernieuwing voorop gaan.  Vorig jaar bundelde ze haar bevindingen, samen met die van anderen, in een handig boek Boekrestauratie in beweging. Een tentoonstelling in Leiden en een themadag op 19 november in Den Haag maakten toen evenzeer duidelijk dat er vele nieuwe wegen open liggen inzake het restaureren van boeken.

In Vlaanderen wordt deze nieuwe manier van werken vooral uitgedragen door Marijn de Valk, een restaurator uit Middelburg in Zeeland. Zij geeft deze conservering van bibliotheekcollecties de benaming ‘boeken-ehbo’ mee. Boeken-ehbo mikt op het uitvoeren van ‘kleine, eenvoudige reparaties’ doorheen collecties. Uitgangspunt is een half uur werk per boek. Terzelfdertijd worden er aanbevelingen geformuleerd over de bewaaromstandigheden in de bibliotheek.

Na een verkennend begin wordt er dit jaar een omvangrijk cluster boeken uit de erfgoedcollecties van onze bibliotheek door Marijn de Valk volgens de “boeken-EHBO-module” behandeld. Bovendien maakte ze in janurari 2010 een nieuwe lichting restauratievaklui met deze manier van werken vertrouwd. Dit EHBO-leertraject liep binnen de CORES-opleiding in Brugge en  werd eveneens toegepast op boeken uit de erfgoedcollecties van onze bibliotheek. In het bijzonder werden toen vijf meter boeken uit de bibliotheek van Achiel Van Acker behandeld,  met boeken van onder meer K.C. Peeters (een editie van de Brugse uitgever Wiek Op uit 1943) en A. Borgnet (uit de 19de- eeuwse, kantonnale schoolbibliotheek van Kortijk).

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: