Schrijver Gabriel García Márquez is overleden

18/04/2014


Gabriel García Márquez, één van de reuzen uit de wereldliteratuur, stierf gisteren in zijn huis in Mexico-stad aan kanker.  Hij was reeds geruime tijd ernstig ziek en kreeg palliatieve zorgen.
Gabriel García Márquez maakte samen met Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar en Carlos Fuentes deel uit van de zogenaamde Latijns-Amerikaanse “boom”, een literair fenomeen uit de jaren ’60 toen relatief jonge Latijns-Amerikaanse schrijvers op grote schaal wereldwijd gepubliceerd en gelezen werden.

Gabo (of Gabito), zoals zijn koosnaampje was, werd geboren in 1917 in Aracataca, Colombia.  Hij begon rechten te studeren in Bogota, maar brak die af om zich aan de journalistiek te wijden.  Al heel vroeg begon hij ook te schrijven. Na even in Parijs, New York en Havana gewoond te hebben, vestigde hij zich definitief in Mexico-stad, alhoewel hij zijn banden met Colombia nooit verbrak en er verschillende huizen bezat.

De publicatie in 1967 van zijn roman “Honderd jaar eenzaamheid” sloeg in als een bom en werd in de kortste keren een bestseller in heel de wereld.  Het boek wordt beschouwd als een literair meesterwerk en is één van de topwerken uit de wereldliteratuur.  Tot nu toe werden er al 30 miljoen exemplaren in 35 talen van verkocht.  De roman kadert ook binnen het “magisch realisme”, een belangrijk kenmerk van de Latijns-Amerikaanse “boom”.

Met “Honderd jaar eenzaamheid” was Gabo op slag wereldberoemd en hij werd bijna een literair society-figuur.  Door zijn vriendschappen met Fidel Castro (waarvoor hij meermaals bekritiseerd werd), François Mitterand en Bill Clinton had hij ook een zekere politieke invloed, zeker in Colombia waar hij ooit deelnam aan vredesgesprekken tussen de regering en de guerrillagroep FARC.

Na “Honderd jaar eenzaamheid” zou hij nog verschillende literair hoogstaande romans en verhalenbundels publiceren zoals o.a. “De herfst van de patriarch”, “Kroniek van een aangekondigde dood”, “Liefde in tijden van cholera”, “De generaal in zijn labyrint” en “Herinnering aan mijn droeve hoeren”.  Allemaal werden ze bestsellers.
In 1982 won Gabriel García Márquez de nobelprijs voor literatuur.
In de bibliotheek zijn ook enkele verfilmingen van romans te vinden zoals “Love in the time of cholera” en “Pas de lettre pour le colonel“.


Classics 100 van Radio 1

17/04/2014

Op donderdag 1 mei is het op Radio 1 niet alleen Feest van de Arbeid, maar ook Feest van Allertijden want van 9 tot 19 uur is er de Classics 100, de honderd beste songs aller tijden.

Vorig jaar stond “Stairway to heaven” van Led Zeppelin op 1, “Born to run” van Bruce Springsteen op 2, en “Like a hurricane” van Neil Young op 3.
Maar niets is voor altijd. Stuur Radio 1 jouw vijf favoriete songs door, en maak daarmee kans op de gloednieuwe Classics 100-cd.

Op 1 mei gidsen Lieve De Maeyer en Luc Janssen je doorheen de 100 beste.


Voorspellingen voor 1798

11/04/2014

Voor-zeggingeDe Openbare Bibliotheek bewaart een aardige collectie almanakken, overwegend drukwerkjes van Brugse drukkers en uitgevers. De vroegste Brugse almanak in bezit is de “Oprechte Vlaemschen tydt-wyser” voor het jaar 1683, uitgegeven door de drukker Joos van der Meulen. Dit boekje was in 2007 te zien in de tentoonstelling “Het dagelijks boeken is digitaal raadpleegbaar op Flandrica.be.

De “Oprechte tijdtwyser” staat in een lange traditie, die in Brugge opklimt tot de 15de eeuw en zich doorzet tot in de vorige eeuw. Ook al oogt elke almanak origineel, toch is het mogelijk om almanakken als genre te omschrijven. De Nederlandse boekhistoricus Jeroen Salman deed dit als volgt: “een drukwerkje dat als vaste basis een kalender heeft, maar daarnaast aanvullende teksten van informatieve en/of moreel-instructieve en/of diverterende aard bevat”.

De achttiende eeuw was het hoogtij van de almanakkenproductie in Brugge. Elke drukker-uitgever van enig belang streefde ernaar om een eigen almanak uit te geven. Deze productie werd in kaart gebracht in 2006, met de tentoonstelling “Elke dag wijzer” die liep in de Openbare Bibliotheek. Maar dit werk is nooit af en er blijven ontdekkingen te doen.

Dit was het geval eerder dit jaar, toen het Brugse veilinghuis Van de Wiele een onbekend Brugs almanakje te koop aanbood. Het betreft de “Prognosticatie of Voorzegginge voor het jaer 1798. De Openbare Bibliotheek kon het verwerven: dit exemplaar draagt het boeknummer HF 476.

Dit kleine drukwerkje van 16 pagina’s is om meerdere redenen bijzonder. Vooreerst de uitgever, Petrus Follet die zijn werkplaats  had in ‘De Blauwe Gans’ in de Steenstraat. Over deze drukker en zijn productie is niet zoveel bekend. Het STCV telt tot nu toe 6 edities uit zijn drukkerswerkplaats, telkens in één exemplaar bewaard; onze Openbare Bibliotheek heeft 8 exemplaren gedrukt door Follet op de rekken staan, alle tussen 1775 en 1807. Daar komt nu dus een negende bij. Follet was een drukker van klein en overwegend religieus gebruiksdrukwerk met onder meer twee catechismussen, kleine “getydekens” voor de Heilige Godelieve, devoot werk voor broederschappen en een opvoedkundig werkje voor vrouwen (“De verfoeyelyke thétafel van het vrouwvolk”). Zijn vroegste drukwerk voerde hij uit in opdracht van de Gentse boekhandel van de weduwe Servais Somers.

Ook bijzonder is dat dit almanakje, in de volkstaal en met een onverholen religieuze ondertoon, in 1797-98, midden in de Franse Tijd, werd uitgegeven. Het geeft aan hoe het Franse secularisatieoffensief ruimte liet voor volksculturele tradities. Over dit spanningsveld, toegepast op Brugge en het Leiedepartement, de latere provincie West-Vlaanderen, deed Liesbet Van Nieuwenhuyse onderzoek (“Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis”, 2004).

Het bescheiden almanakje voor het jaar 1798 past inhoudelijk naadloos in het genre. De meeste aandacht gaat naar de voorspelling. Deze prognosticatie wordt toegeschreven aan de fictieve astronoom Lucas van den Lande, die de voorspelling toespitste op de meridiaan of lengtegraad van Brugge. Zo geeft de voorspeller aan dat het op 15 april nieuwe maan is, wat inhoudt: “Stuer weder, dog zomtyds zonnegeschyn, ‘t zal ’t een of ’t ander zyn”.  Van den Lande werd ook in andere Brugse almanakken opgevoerd als alwetend astronoom.

Het is voorlopig nog onduidelijk of dit almanakje op zich staat of daarentegen deel uitmaakt van een reeks, over meerdere jaren. Een argument voor de eerste aanname is dat voor 1797 een klein almanakje werd uitgegeven, eveneens op naam van Lucas van den Lande, door Pieter Parain, ook een bescheiden drukker én schoonbroer van Follet, met atelier in de Breidelstraat. Beide schoonbroers werkten soms samen. Ook dit almanakje van Parain is een unicum. Zou het niet kunnen dat Follets “Prognosticatie of voorzegginge” (1798) de opvolger is van Parains “Nieuwen Brugschen Almanach” (1797)?

Petrus Follet was een drukker van klein gebruiksdrukwerk. Bijgevolg was zijn productie niet bedoeld om de tand des tijds te doorstaan. Dat dit fragmentair toch het geval is, is louter toeval. Toeval dat toelaat om deze weinig bekende uitgever-drukker een waardige plaats te geven in de geschiedenis van het Brugse boekbedrijf.


Suivez le guide: volg de negentiende-eeuwse gids

10/04/2014

De Openbare Bibliotheek Brugge bezit een aardige verzameling 19de-eeuwse reisgidsen over Brugge. Deze gidsen laten ons toe om het 19de-eeuwse Brugge opnieuw te beleven, met de toenmalige trekpleisters, hotels, vervoermiddelen, enz. Treed in de voetsporen van de 19de-eeuwse toerist en volg de gids naar plaatsen die Octave Delepierre, James Weale en Adolf Duclos zo bijzonder vonden aan Brugge.

zaterdag 26 april om 14u en 14.30u
zondag 27 april om 10.30u, 11u, 14u en 14.30u
Provinciaal Hof, Markt 3
i.s.m. S-Wan
inschrijven vanaf 21 april: http://www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2014
i.k.v. Erfgoeddag

 

 


MOOOV Filmfestival 2014

09/04/2014

Overal worden films gemaakt. Helaas komt maar een fractie van dit aanbod tot bij ons in de bioscoop of op ons scherm. MOOOV programmeert anders en kiest bewust voor films uit de hele wereld. Het festivalprogramma is opgedeeld in verschillende categorieën. Ze maken je wegwijs in het aanbod van het filmfestival en helpen bij het maken van je keuze. Via www.mooov.be kan je gemakkelijk de films van je keuze uitzoeken. Dit jaar is er tijdens het festival extra aandacht voor Mexicaanse en Turkse cinema.

Competitie
De festivaljury zoekt een winnaar voor de Canvas-award, een prijs ter waarde van 15.000 euro én een vertoning op Canvas. Ook een jongerenjury en een jury van gedetineerden van Merksplas (de Behind the scenes-jury) kiezen een winnaar uit de competitiefilms. Voor de competitie worden films geselecteerd die nog niet in België zijn verdeeld.

Stories
Verhalen uit de wereld. Dit zijn films die omwille van hun verhaal of onderwerp een plaats verdienen bij MOOOV. Ze zijn een interessante manier om onbevangen naar de wereld te kijken en ze zijn toegankelijk voor een breed publiek.

Discoveries
MOOOV wil over grenzen kijken: landsgrenzen maar ook andere. In discovery kan je filmmakers uit de hele wereld tegenkomen die stijl, tempo of beeldtaal niet afmeten aan westerse of Hollywoodiaanse gewoonten. Misschien iets minder vanzelfsprekend, maar minstens even boeiend.

Familie
ls een van de weinige Europese filmfestivals focust MOOOV nadrukkelijk op films die ook toegankelijk zijn voor jonge kijkers (én volwassenen). De geschikte leeftijd wordt er altijd bij vermeld en de films zijn altijd ondertiteld; soms wordt er Nederlands gesproken.

Docz
Het echte leven. Docz presenteert documentaires die het engagement van MOOOV voor de volledige planeet benadrukken, met sociale, mondiale en ecologische onderwerpen.

Het festival vindt plaats van 23 april tot en met 4 mei op verschillende locaties. Meer informatie vind je op www.mooov.be.


De KJV heeft gestemd!

08/04/2014

eindstemming (41)Afgelopen vrijdag kwam de Brugse Kinder- en Jeugdjury voor het laatst dit jaar samen in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf. En wel om – per leeftijdscategorie – het favoriete boek van het afgelopen leesjaar aan te duiden. En dit zijn de reslutaten:
Findus gaat verhuizen” van Sven Nordqvist (in groep 1)
Jacques naar de stad” van Alex T. Smith (bij groep 2)
De reus van de zomerflat” van Stefan Boonen (groep 3)
De kronieken van Sooi Molenwieken” van Mark Tijsmans (groep 4)
De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine” van Ransom Riggs (groep 5)
Saeculum” van Ursula Poznanski (groep 6)

Afgelopen zaterdag was er ook weer Voorlezen+. Klik hier voor een fotoverslag.


Tip van de bib: “Villa Triste” van Lucretia Grindle

07/04/2014

Villa Triste” van Lucretia Grindle speelt zich af in Florence in het jaar 1944. Nu de bevrijding in zicht is, zetten de zussen Cammaccio met hun partizanenvrienden alles op het spel. 60 jaar later breekt inspecteur Pallioti zich het hoofd over een reeks brutale moorden op verzetsveteranen. De slachtoffers worden allen aangetroffen met een mond vol zout. Stilaan groeit het besef dat het motief in het verleden te zoeken is. In de bezittingen van één van slachtoffers vindt Pallioti het dagboek van Caterina Cammaccio. Door het samenspel van heden en verleden vallen alle stukjes van de puzzel geleidelijk in elkaar en komt de waarheid aan het licht. Welke gruwelijke gebeurtenissen speelden zich af in de Villa Triste?

Afwisselend oorlogsroman en detective zit deze vijfsterrenroman bijzonder sterk in elkaar. De vlotte, sobere stijl, het interessante verhaal en de sterke vrouwelijke karakters staan borg voor vele uren leesplezier. Het decor van het levendig geschetste Florence krijg je er als bonus bij.

Inmiddels is het tweede deel van deze reeks rond inspecteur Paliotti ook verschenen.


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 31 andere volgers